17 Tem 2013
Temmuz 17, 2013

Olağan Genel Kurul Toplantısı

0 Yorum

Akın Plastik Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığından Duyuru

Şirketimizin 2011-2012 Olağan Genel Kurulu 26 Ağustos 2013 günü saat 14’te aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Ankara Karayolu 27. Km KAYSERİ adresindeki şirket merkezinde toplanılacaktır.

GÜNDEM;

  1. Açılış ve Divan teşekkülü (1 Başkan, 1 Katip Üye)
  2. Başkanlık divanına toplantı zaptını imza etmeleri için yetki verilmesi.
  3. 2011-2012 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması müzakeresi ve tasdiki.
  4. 2011-2012 yıllarının bilanço ve gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
  5. Yönetim kurulu ve üyelerinin ücret tespiti.
  6. Dilek ve temenniler.
  7. Kapanış.

İlgili resmi duyuru belgesi. [PDF]